VODSTVO

aaa

Predsednik: Branko Zupanc

Podpredsednik: Peter Odlazek

Poveljnik: Borislav Čadež

Podpoveljnik: Janez Povše

Tajnica: Mojca Mlakar

Blagajnik: Stanislav Jurca

Predsednica komisije za članice: Stanislava Čadež

Predsednik komisije za delo z mladino: Stane Jerman

Pomočnica za delo s pionirji: Nina Jurca

Gospodar: Gregor Kolenec

Referent za nabavo: Franci Potisek

aaa

Nadzorni odbor: Jože Vodišek (predsednik NO), Engelbert Završnik ml. (član NO), Ivan Mlakar (član NO)