ZGODOVINA

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA PADEŽ

1934

 • Prostovoljno gasilsko društvo Padež je bilo ustanovljeno 3. aprila 1934 pod takratnim imenom Gasilna četa Sv. Jurija pod Kumom. Ustanovni člani so bili Jože Jamšek, Leopold Logar, Jernej Čop, Jože Grom, Janez Mandelj, Franc Logar, Stanislav Brlogar in Jože Odlazek.
 • Prvi predsednik je bil Jože Jamšek, prvi poveljnik pa Leopold Logar.
ZGODOVINA 1

prva roča brizgalna

1938

 • Janez Brlogar brezplačno v uporabo podari zemljišče za izgradnjo gasilskega doma.
ZGODOVINA 2

pogodba o brezplačni uporabi zemljišča

1939

 • Do leta 1939 je bil zgrajen skromen objekt za shranjevanje orodja in gasilski stolp, prvi zametek današnjega gasilskega doma.
 • NabavljenI dve ročni brizgalni in nekaj cevi.

1941

 • Nemški okupator izseli domačine v taborišča. Člani so ročno orodje skrili v tla gasilskega doma, ročno brizgalno pa v Osredek.

1946

 • Obnovitveni sestanek 6. januarja 1946, na katerem izvolijo nov upravni odbor, sklenejo obnoviti dom gasilcev in dajo v popravilo ročno brizgalno. Nabavijo tudi tri male ročne brizgalne in društven žig.

1948

 • V društvu so oktobra prvič proslavljali TEDEN GASILSTVA, svoje člane pa zavarovali proti nezgodi.

1954

 • Ročna brizgalna se preuredi v prevozno.
 • Društvo šteje 42 članov, od tega 10 članic.
 • Julija se praznuje 20. obletnica društva.

1955

 • Društvo prevzame prvo motorno brizgalno.
ZGODOVINA 3

prva motorna brizgalna

1956

 • V gasilskem domu se uredi električna napeljava.

1964

 • Društvo praznuje 30. obletnico delovanja.
ZGODOVINA 4

30. obletnica društva

1965

 • Tega leta razvit prvi društveni prapor. Stal je 174.577 dinarjev.

1974

 • Na sestanku 13. januarja si člani ogledajo nov avtomobil društva (kombi), ki pa ni nikoli zaživel kot pravo gasilsko vozilo, ker ni imel urejene dokumentacije.
 • Praznovanje 40. obletnice društva.

1977

 • Društvo se v pomladnih mesecih udeleži tekmovanja v Zagorju, kjer osvojijo sedmo mesto od šestnajst nastopajočih. To je prvi znan datum o nastopu društva na kakšnem tekmovanju.

1980

 • V program dela so na občnem zboru zapisali, da v prvi vrsti pripravijo finančna sredstva za sofinanciranje novega avtomobila.

1981

 • Dolgoletne želje članov se v tem letu uresničijo z nabavo novega terenskega vozila UAZ, za katerega je društvo prispevalo polovico sredstev. Avtomobil slovesno prevzamejo na tradicionalni veselici 26. julija 1981. Poleg je bila nabavljena tudi tovorna prikolica za prevoz orodja.
ZGODOVINA 5

gasilsko vozilo UAZ

1984

 • Izgradnja plesišča pri gasilskem domu.
 • Praznovanje 50. obletnice delovanja gasilskega društva.
ZGODOVINA 6

50. obletnica društva

1992

 • Izdela se odmera parcele, na kateri stoji gasilski dom (parcelacija) in zemljiškoknjižno uredi.

1993

 • Na plesišču (terasi) se izdela streha.

1994

 • Praznovanje 60. obletnice društva. Ob tej priložnosti je na fasado gasilskega doma naslikan zavetnik gasilcev, Sv. Florjan.
ZGODOVINA 7

Sveti Florjan

1995

 • Pred gasilskim domom oz. v vasi Padež je bila položena asfaltna prevleka.
 • Društvo je postalo bogatejše za novo motorno brizgalno HOMELITE.

1999

 • Preureditev garaže ter pridobitev novega gasilskega kombija.
ZGODOVINA 8

Prevzem novega gasilskega vozila

2001

 • Pod plesiščem se zaradi prostorske stiske uredi večja soba, prav tako se uredi orodjarna.

2002

 • Izvedena je napeljava centralnega ogrevanja v gasilskem domu in obnova kuhinje.
 • Porodi se ideja o ženski članski ekipi. Pod vodstvom Mojce Brinjevec se ženska ekipa prvič udeleži tekmovanja v Tirni in osvoji 2. mesto.

2003

 • Organiziran je izlet za vse člane društva na Koroško, na katerem se splete prijateljstvo s PGD Muta, katero postane tudi pobrateno društvo.

2005

 • Nasproti gasilskega doma se zgradijo nove garaže.

2006

 • Izvede se izgradnja gasilsko-športnega poligona.