Abraham člana Stanka Cirarja

V začetku meseca marca je svojega obrahama praznoval, dolgoletni tajnik in aktivni član društva, tovariš Stanko Cirar. Kmalu po prihodu v zaselek pod Kumom se je Stanko pridružil gasilskim vrstam v Padežu. Precej zaslug za to plemenito dejanje ima tedanji dolgoletni predsednik društva tov. Valentin Čadež. Valentin je zaznal v mladeniču velik potencial, ki se […]