Abraham člana Stanka Cirarja

V začetku meseca marca je svojega obrahama praznoval, dolgoletni tajnik in aktivni član društva, tovariš Stanko Cirar.
Kmalu po prihodu v zaselek pod Kumom se je Stanko pridružil gasilskim vrstam v Padežu. Precej zaslug za to plemenito dejanje ima tedanji dolgoletni predsednik društva tov. Valentin Čadež. Valentin je zaznal v mladeniču velik potencial, ki se je leta 1986 tudi udejanjil, saj je Stanko prevzel zadolžitve tajnika društva ter to funkcijo zanesljivo in z največjo mero odgovornosti opravljal vse do leta 2008, to je polnih dvaindvajset let.
Svoje delo je opravljal tudi v času vodenja društva tov. Engelberta Završnika, ml. in tov. Jožeta Vodiška. Med njegovimi mnogimi opravljenimi deli in nalogami pa zagotovo najbolj izstopa sestavljanje in priprava kronološkega zbornika »70 let gasilstva v Padežu«, ki je izšel ob takratni slovesnosti padeških gasilcev leta 2004. Zbornik je bil prvi zapis o bogati zgodovini malega, a hkrati velikega gasilskega društva, brez dvoma pa je bilo v pripravo vloženega ogromna dela in pregledovanja zapisov.
Stanka je 17. marca 2012 obiskala tudi delegacija petih gasilcev in mu voščila vse najlepše, enako mu želimo tudi ostali člani društva.