1. vaja z motorno črpalko Rosenbauer – darilo PGD Mute

Po naših krajih že vrabci čivkajo, da smo gasilci iz Padeža od pobratenega gasilskega društva iz Mute prejeli kot darilo odlično ohranjeno motorno črpalko Rosenbauer z sesalnimi cevmi, sesalnim košem, ključi, skratka vsem, kar sodi zraven. V nedeljo, 24. 2. 2008, pa sta poveljnik Boris Čadež in namestnik poveljnika Janez Povše organizirala vajo z namenom preizkusa zmogljivosti črpalke.
Ta nova pridobitev nam bo v veliko pomoč pri pripravah na gasilska tekmovanja in tudi pri načrtovanju operativne pripravljenosti.
Tako smo v nedeljo, 24. 2. 2008, izvedli vajo z namenom preizkusa zmogljivosti črpalke, ter preverjanje stanja B in C tlačnih cevi. Preverili smo tudi delovanje radijskih zvez in prvič tudi izolirna dihalna aparata.
Vodo smo odvzemali iz potoka Sušjek pri kmetiji Jakoš, ter jo s samo eno motorno črpalko poskusili črpati v približno 300 m oddaljeno vas Srednji Osredek.
Črpalka je brez težav premagala približno 80 m višinske razlike, za učinkovit napad na objekte v vasi pa bi morali dodati še eno črpalko in je bila tudi na razpolago.
Preverilo se je tudi delovanje hidranta.
Analiza vaje je pokazala, da je motorna črpalka presegla vsa pričakovanja, kar nekaj tlačnih cevi pa ni več primernih za tovrstna posredovanja in so odslužile svojemu namenu. Najslabše je stanje na področju radijskih zvez, razveseljiva novica pa je, da so na Gasilski zvezi Zagorje ob Savi že izrazili interes, da v najkrajšem času rešimo ta problem.
Cilj vaje je bil dosežen in je ocenjena kot zelo uspešno. Na koncu zahvala vsem članom, ki so pripomogli k izvedbi in uspešnosti vaje.