79. redni občni zbor PGD Padež

V soboto, 16. februarja 2013, je v prostorih PGD Padež potekal 79. redni občni zbor PGD Padež.
Otvoril ga je predsednik društva, tov. Peter Odlazek. Najprej je pozdravil poveljnika GZ Zagorje, tov. Janeza Groboljška ter prisotne člane in navzoče goste sosednjih društev, predstavnika GZ Zagorje in predsednika KS Podkum. Prisotne je prvi nagovoril tov. Janez Groboljšek, ker je ravno v tem času zaključeval svoj 25-letni mandat poveljnika GZ Zagorje.
Zatem so svoja poročila podali nadzorni odbor, predsednik, poveljnik in blagajnik društva, mladinski referent, predsednica komisije za ženske, gospodar ter tajnica društva.
Besedo so nato dobili gosti, in sicer predstavnik GZ Zagorje, pobratenega društva PGD Ihan ter predstavniki PGD Polšnik, Podkum, Svibno, Radeče in Dole. Nazadnje je spregovoril še predsednik KS Podkum.
Sledila je razrešitev predsednika, poveljnika in drugih organov društev, saj je bilo letošnje leto volilno leto.

Izvoljeni so bili naslednji člani:
– predsednik, tov. Branko Zupanc,
– poveljnik, tov. Borislav Čadež.

Člani upravnega odbora PGD Padež:

 • namestnik predsednika, tov. Peter Odlazek,
 • tajnica, tov. Mojca Mlakar,
 • blagajnik, tov. Stanislav Jurca,
 • predsednica komisije za članice, tov. Stanislava Čadež,
 • predsednik komisije za mladino, tov. Stanislav Jerman,
 • referent za nabavo, tov. Franci Potisek,
 • hišnik, gospodar, tov. Gregor Kolenc.

Predsednik komisije za mladino ima še dva namestnika, in sicer tov. Nino Jurca ter tov. Boštjana Škoberneta.

Člani nadzornega odbora:

 • predsednik odbora, tov. Jože Vodišek,
 • član, tov. Engelbert Završnik ml.,
 • član, tov. Roman Borišek.

Člani disciplinske komisije:

 • predsednica komisije, tov. Katja Kotar Odlazek,
 • član, tov. David Borišek,
 • član, tov. Aleš Kolenc.

Novi predsednik društva je podal plan dela za to leto, nato pa so se podelila še napredovanja in priznanja.
Po zaključku zbora občanov so se člani in gosti okrepčali še z okusno večerjo, ki jo je pripravil Lojze Čop.