Gasilska vaja v mesecu požarne varnosti

Mesec oktober je že tradicionalno namenjen požarni varnosti. Tema letošnjega meseca požarne varnosti je »Varujmo naravo pred požari« in je posvečena večji varnosti narave pred požari.
V ta namen je Prostovoljno gasilsko društvo Padež v nedeljo, 19. oktobra 2008, organiziralo verižno vajo, na kateri sta poleg domačega društva sodelovali še PGD Polšnik in PGD Podkum.

začetek napada

Cilj vaje je bil črpanje vode iz potoka Sušjek pri ”Mahovem malnu” do gospodarskih objektov v zgornjem Osredku. Ker na tem področju še ni bilo izvedene podobne vaje, je prišlo v verigi motornih črpalk do kar nekaj težav pri črpanju vode.

končni napad

Na koncu sta poveljnik PGD Padež, tov. Boris Čadež in podpoveljnik Gasilske Zveze Slovenije, tov. Janez Groboljšek podala analizo vaje. Poudarila sta pomen skupnih vaj, poznavanje sposobnosti in tehnične opremljenosti posameznih društev. Vajo sta ocenila za zelo uspešno.

v zboru

Sledilo je še prijetno druženje v gasilskem domu Padež ob pijači in prigrizku, za katerega so poskrbele naše požrtvovalne članice in se jim ob tej priložnosti tudi najlepše zahvaljujemo.