Informatik v našem društvu

Član in gasilec društva Aleš Kolenec se je 9. in 10. aprila udeležil usposabljanja za informatika na Igu in ga uspešno opravil.
V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo uspešno opravljen izpit za gasilca (opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj) in splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje ter osnovno znanje za uporabo programov v Windows okolju.

Informatik Aleš Kolenec

Informatik Aleš Kolenec

Tako bo Aleš odslej v društvu zadolžen za računalniško obdelavo ter izmenjavo gasilskih evidenc in podatkov v programu Vulkan.