Mladinski in članski občni zbor PGD Padež

V petek, 12.2.2016 je v prostorih PGD Padež potekal 12. redni mladinski občni zbor, ki je najmenjen gasilskemu podmladku našega društva. Udeležili so se ga pionirji, mladinci, upravni odbor in predsednica komisije za mladino pri GZ Zagorje tov. Mojca Rojko. Po podanih poročilih, je predsednica gasilske mladine v svojem govoru povdarila pomen takšnih občnih zborov, ki so ločeni od članskih ter predvsem pohvalila delo mentorjev mladine. Ravno tako je izredno zadovoljna z doseženimi rezultati na različnih tekmovanjih. Ob tej priložnosti smo tudi podelili pridobljene preventivne značke in sicer zlato značko sta prejeli Lavra Vodišek in Sara Čadež, bronaste značke pa so prejeli Gal Glažar, Matej Potisek, Nika Potrpin, Gaja Glažar in Samuel Stojančić. Vsem prejemnikom značk iskrene čestitke.

Naslednji dan, 13.2.2016 pa je bil izpeljan še redni članski občni zbor. Udeležili so se ga članice in člani PGD Padež, poveljnik gasilske zveze Zagorje Marko Bokal, delegacije društev Ihan, Muta, Radeče, Dole pri Litiji, Polšnik, Svibno, Podkum ter župnik Peter Bregar. Vsi so pohvalili poročila in predvsem minulo delo, katerega so ocenili ze enega najbolj uspešnih let v zgodovini saj smo uspešno zaključili postopek javnega naročanja novega gasilskega vozila GVV-1. Podeljena so bila tudi odlikovanja in priznanja članom. V gasilca I. stopnje je napredoval Aleš Kolenc. Boštjan Škoberne in Matjaž Čadež sta opravila specialnost IDA, Marija Hrovat pa je dobila priznanje za opravljen tečaj za sodnika. Za 20 let dela so dobili priznanje Jože Vodišek ml., Nina Jurca in David Borišek, za 30 let Štefka Povše ter za 40 let Engelbert Završnik in Stanislav Jurca. Vsem prejemnikom še enkrat vse čestitke. Občni zbor smo zaključili s pogostitvijo gostilne Čop in prijetnem druženju.

Zapisal: Peter Odlazek

Mladinski OZ 2

Mladinski OZ 2

MLADINSKI OZ 2

MLADINSKI OZ 1

ČLANSKI OZ

ČLANSKI OZ

članski OZ 2

članski OZ 2