Nova generacija gasilskih častnikov v PGD Padež

Sprejemna testiranja za tečaj za vodje enot so potekala 16. oktobra 2009, ki so jih vsi štirje naši kandidati Natalija Jurca, Slavi Čadež, Aleš Cirar in Gregor Kolenec uspešno opravili.

Novopečeni častniki

Novopečeni častniki

Od novembra 2009 do marca 2010 pa so potekala predavanja in praktične vaje, skupno okrog 80 ur. Tečaj so vsi naši kandidati uspešno zaključili z opravljanjem izpitov in zagovorom taktične naloge ter s tem napredovali v čin GASILSKI ČASTNIK.
Gasilska zveza Zagorje je tečajnikom organizirala strokovno ekskurzijo na kateri so bila podeljena tudi napredovanja. Naši tečajniki se zaradi obveznosti ekskurzije niso mogli udeležiti, tako da so jim bili čini podeljeni 30. maja v Padežu, ko je potekala taktična vaja.
Vajo sta uspešno vodila prav novopečena gasilska častnika, in sicer kot vodja intervencije Gregor Kolenc in njegov pomočnik Aleš Cirar.

Preizkus radijskih zvez po zaključeni vaji

Preizkus radijskih zvez po zaključeni vaji

V imenu vodstva PGD Padež, bi se zahvalil novim gasilskim častnikom za ves vložen trud, energijo in porabljen čas. Želimo, da bi Natalija, Slavi, Aleš in Gregor čim več novih gasilskih znanj in izkušanj prenesli v izboljšanje delovanja te gasilske organizacije z več kot 140 letno tradicijo na slovenskem.