Požar kmetijskega objekta na Rodežu

V nedeljo, 18.10.2009, ob 9.30 uri smo preko pozivnika prejeli obvestilo o požaru objekta na naslovu Rodež 3. Na intervencijo smo odhiteli z gasilskim vozilom GV-1 in osmimi gasilci.

Pričetek akcije

Pričetek akcije

Poleg matične enote je bila aktivirana tudi osrednja gasilska enota Zagorje mesto. Po prihodu na kraj dogodka smo ugotovili, da gre za notranji požar na pomožnem kmetijskem objektu (kašča).

Vstop gasilcev v notranji prostor

Vstop gasilcev v notranji prostor

Dva gasilca opremljena z izolirnim dihalnim aparatom sta vstopila v objekt, pregledala vse prostore, če so v njem ujete osebe in omogočila prezračevanje.
Kmalu je na prizorišče prispela enota PGD Zagorje mesto z vozili PV-1 in GVC 16/50 ter sedmimi gasilci.

Prihod enote PGD Zagorje mesto

Prihod enote PGD Zagorje mesto

Notranji napad

Notranji napad

S hitrim notranjim napadom smo dokončno pogasili požar in iz objekta odstranili možne vire ponovnega vžiga. Drugi napad pa je z zunanjim hlajenjem objekta preprečeval možnost prehoda požara na ostrešje in naprej na ostale objekte.
Seveda je pri vsem skupaj šlo za gasilsko vajo, ki smo jo padeški gasilci v sodelovanju z gasilci PGD Zagorje mesto izvedli v okviru meseca požarne varnosti.

Enoti PGD Zagorje mesto in PGD Padež

Enoti PGD Zagorje mesto in PGD Padež

Po končani vaji je sledila analiza, ki sta jo opravila poveljnika obeh prisotnih društev in podpoveljnik GZ Zagorje tov. Slavko Flisek. Na samo izvedbo vaje ni bilo večjih pripomb. Velika pozornost pa je bila namenjena času od aktiviranja enote do prihoda na kraj dogodka, sama dostopnost z gasilskimi vozili na to območje in prisotnost vodnih virov, primernih za gašenje.

Vsi udeleženci so vajo ocenili za uspešno, za kar gredo največje zasluge snovalcu in vodji vaje, poveljniku PGD Padež tov. Borisu Čadežu.

Pogostitev družine Jerman

Pogostitev družine Jerman

Ob koncu pa še iskrena zahvala družini Jerman, ki so omogočili prostor za vajo in nas bogato pogostili.