Skupna vaja članic GZ Zagorje

V soboto 24. septembra 2011 je v organizaciji PGD Padež in predsednice komisije članic gasilske zveze Zagorje Helene Odlazek v Padežu, na domačiji Jurcetovih, potekala skupna operativna gasilska vaja članic GZ Zagorje. Pri izvedbi vaje so sodelovale članice PGD Kotredež, PGD Loke, PIGD Izlake in PGD Padež, prisotne pa so bile tudi članice PGD Kolovrat, PGD Šentlambert in PGD Podkum.
Vaja je potekala kot gašenje namišljenega požara, do katerega je prišlo zaradi samovžiga sena na gospodarskem poslopju. Ogrožena sta bila tudi stanovanjsko poslopje in garaža, ki sta v neposredni bližini namišljeno gorečega objekta.
Ob 10.00 uri smo kot najbližja gasilska enota iz gasilskega doma Padež z GV-1 izvozile članice PGD Padež. Ob izvozu je vodja intervencije Natalija Jurca javila izvoz na ReCO in ob tem zaprosila za pomoč. ReCO je obvestil ostala sodelujoča društva (PGD Kotredež, PGD Loke in PIGD ETI), ki so javila izvoz na ReCO. Zaradi lažje časovne razporeditve je bilo zbirno mesto ostalih sodelujočih društev v Podkumu. Društva so izvozila na 5 minut v vrstnem redu: PGD Kotredež z GVV-1, PGD Loke z GVC 16/25 in PIGD ETI z GV-1.
Enota PGD Padež je kot prva enota na kraju intervencije dobila nalogo izvedbo dveh zunanjih napadov na goreči objekt, en napad je potekal z južne strani objekta in drug z njegove zahodne strani, odvzem vode je potekal iz potoka Sušjek.
Enota PGD Kotredež je imela nalogo izvedbe dveh zunanjih napadov gašenja, iz GVV-1, na goreči objekt, do katerega so dostopale iz vzhodne strani gorečega objekta.
Naloga enote PGD Loke je bila varovanje stanovanjskega objekta in garaže na vzhodni strani gorečega objekta, z dvema zunanjima napadoma, naloga enote PIGD ETI pa je bila napajanje GVV-1 PGD Kotredež, saj je le-tem ob gašenju zmanjkalo vode. Prav tako je ob povečani moči požara zaradi vetra enota dobila nalogo dodatnega napada z južno vzhodne strani gorečega objekta. Odvzem vode je enota izvedla iz potoka Sušjek.
Vaja je bila uspešno zaključena ob 10:30, sledilo je okrepčilo in nato analiza vaje s podpoveljnikom GZ Slovenije in poveljnikom GZ Zagorje tovarišem Janezom Groboljškom po kateri je sledila še predstavitev delovanja društva PGD Padež s strani predsednika društva tovariša Petra Odlazka.
Odpravili smo se tudi v sosednje gasilsko društvo PGD Podkum, kjer so nam predstavili delovanje društva z ogledom gasilskega doma in zbirke literature ter slikovnega materiala o izgnanstvu naših sovaščanov. Sledilo je še kosilo ter po njem prijetno druženje.