Skupna vaja pr’ Cimerman

V nedeljo, 21. 10. 2007, je PGD Padež sodeloval na gasilski vaji, ki jo je organiziral PGD Polšnik in je potekala na kmetiji ‘Cimerman’. Vaje so se udeležili tudi gasilci PGD Svibno.
Vajo si je ogledal poveljnik GZ Zagorje ob Savi, Janez Groboljšek, in jo ocenil kot uspešno in dobro vodeno.
Po končani vaji smo se vsi gasilci zbrali pred gasilskim domom Polšnik, kjer so poveljniki oz. njihovi namestniki naredili analizo vaje. Vodja vaje in poveljnik PGD Polšnik, Štefan Logar, je bil kritičen predvsem glede postavitve verige od potoka do mesta napada in pohvalil samo komunikacijo na vaji.
Vsi pa so si bili enotni, da je ideja o skupnih vajah dobro zaživela in jo je potrebno v prihodnje še močneje gojiti.
Na koncu so nas Polšniški gasilci ob prijetnem druženju postregli še z dobro malico, zato se jim ob tej priložnosti v imenu PGD Padež še enkrat najlepše zahvaljujemo.