Taktična vaja: Požar na gasilskem domu Padež

Najbližji sosed gasilskega doma opazi požar na ostrešju objekta, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela.
Najprej sproži alarm, iz gasilskega doma umakne vozilo in osebno zaščitno opremo, ki je k sreči na premičnem stojalu. Kot drugi član pride najhitreje Gregor Kolenec, ki prevzame vodenje intervencije. Ob prihodu ostalih članov, določi naloge in potek intervencije.

Vodja intervencije Gregor Kolenec

Vodja intervencije

To je le del scenarija vaje, ki je potekala 30. maja 2010. Vajo je prvič vodil naš novi gasilski častnik Gregor Kolenec, njegov pomočnik pa je bil Aleš Cirar, prav tako novi gasilski častnik.

Zunanji napad

Zunanji napad

Za prvi napad so vodo odvzeli iz podtalnega hidranta ob novi hiši Čadeževih. Ker pa je obstajala možnost pomanjkanja vode je vodja intervencije odredil odvzem le-te še iz vaškega rezervoarja, ki se nahaja v središču vasi.

Odvzem vode

Odvzem vode

Ko je bil gasilski dom z dvema napadoma pogašen, so opazili, da se nekdo, ki je odšel v notranjost objekta ni vrnil. Vodja je poslal v notranji napad dva gasilca opremljena z izolirnim dihalnim aparatom in dodatno reševalno masko. Pogrešanega sta hitro našla in ga prenesla iz objekta ter mu nudila prvo pomoč.

Notranji napad

Notranji napad

Po končani vaji je sledila še analiza. Poveljnik je opozoril na šibko znanje pri uporabi radijskih zvez in premajhen tlak pri napadu iz hidranta.

Zbor vadbene enote

Zbor vadbene enote

Kljub temu pa je bila vaja realno zamišljena in tudi dobro izpeljana. V vaji je sodelovalo 13 gasilcev, od tega 6 članic. Iz navedenega je razvidno, da so v našem društvu članice enakopravno zastopane, da lahko ob takem razmerju intervencija poteka enako hitro in kakovostno in, da lahko na njih računamo tudi pri izvajanju najzahtevnejših nalog zaščite in reševanja. Po končani vaji je sledila še podelitev napredovanj v čin našim novim gasilskim častnikom Nataliji Jurca, Slavi Čadež, Gregorju Kolenec in Alešu Cirar, ki so pri tej vaji upravičili svoje napredovanje.